Burchtstappers Herzele

Home Historiek Bestuur contact wandelingen Busreizen mededelingen Foto's 2018 Clubwinkel sponsors

                                 Ontwerp by webmaster 2010-2018  © Burchtstappers Herzele - Bijgewerkt op 2/12/2018 10:37:31  - Privacy

                     

Onze facebookpagina

De wandelclub werd opgericht onder de naam de “Herzeelse Wandelclub” op donderdag 21 juni 2001 in de vergaderzaal van het Herzeelse Schepenhuis . Veertien geïnteresseerden ondertekenden de eerste aansluitingskaart bij de sportfederatie VWJL onder het lidmaatschapnummer 422. De club trad in werking vanaf 2002. Ondertussen werd op 2/10/2004 de VWLJ gewijzigd in een nieuwe naam:

“AKTIVIA “, alsook de naam van de wandelclub is vanaf 1/1/2011 gewijzigd in “Burchtstappers Herzele”.

Door het volltallig bestuur is de beslissing genomen aan te sluiten bij de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w en dat met ingang van 1 januari 2012.  De V.W.F v.z.w. is door BLOSO een erkende en gesubsidieerde sportfederatie. Voor de wandelclub en de aangesloten leden betekent dit geen wijziging op wandelgebied. Nochtans zijn de voorwaarden voordeliger wat ten goede komt aan onze aangesloten leden.

Vanaf 1/1/2016 fusioneren in opdracht van BLOSO de drie wandelfederaties Aktivia, VWF (Vlaamse Wandelfederatie) en VVRS (Vrije Vlaamse Recreatiesporten) in een nieuwe federatie WSVL vzw. (WANDELSPORT VLAANDEREN vzw.).

De “Burchtstappers Herzele”  beschouwt wandelen als een rustige en familiale gezinssport, een recreatieve sport waar men zowel individueel als in groep, met vrienden, gezin of familie de streek en de natuur kan verkennen.

Als wandelaar bent u bij onze vereniging volledig vrij een keuze te maken uit de wandelkalender (een wandelboek “Walking in Belgium” met jaarlijks meer dan 2000 uitgestippelde tochten). Met de jaren groeide het aantal leden, in 2002: 47 leden en momenteel zijn 258 leden aangesloten.

Sinds de oprichting organiseerde de club 66 wandeltochten in de streek en wij noteerden exact 54.800 deelnemers.