Het aansluitingsnummer ".$form_naam." is niet gevonden in de databank!"; }else{ //Er zijn wel gebruikers gevonden die aan de voorwaarde voldoen while ($row = mysqli_fetch_object($res)) { echo " Gegevens van ".ucfirst ($row->naam)." ".ucfirst ($row->voornaam).",

Aansluitingnummer: ".$row->ident."
Naam: ".$row->naam." ".$row->voornaam."
Puntenaantal: ".$row->puntenaantal."

\n"; } } mysqli_close($server); ?>
"Burchtstappers Herzele vzw"

Burchtstappers Herzele vzw

Perrestraat 39

9550 Herzele

Bank: BE20 7370 0573 4056

Ondernemingsnummer: 0720.639.031

"Burchtstappers Herzele vzw"

Copyright © "Burchtstappers Herzele vzw"